10
נוב

רישוי בניה

לאחר הכנת תכניות ההגשה (גרמושקה), מתחיל הליך הרישוי בוועדות התכנון לקבלת היתר בנייה באזור הבנייה המיועד על פי חוקי התכנון והבנייה החלים במקום ועל פי דרישות ועדת התכנון והבנייה המקומית באזור.

במקרים בהם בוצעו עבודות בנייה שלא בהתאם להיתר הבנייה או ללא היתר בנייה, ניתן להסדיר את המצב בשטח באמצעות תכנית “הסדרת מצב קיים” (לגליזציה).

הגרמושקה כוללת בין היתר:

 • פרטי מגרש – ייעוד המבנה, שטחי בנייה, מפה טופוגרפית, מפתח צבעים, מפת האזור,
 • תרשים המגרש ע”י מודד מוסמך.
 • חישוב שטחי המבנה/מתקנים,
 • תכניות המבנה,
 • חתכים אופייניים,
 • חזיתות המבנה/מתקן,
 • תכניות מקלט או ממ”ד – בהתאם לדרישה,
 • תכנית תברואה – בהתאם לדרישה,
 • תכנית פיתוח שטח,
 • חישובים סטטיים והצהרת מהנדס,
 • הצגת נסח טאבו מרשם מקרקעין או אישור בעלות/ זכויות,
 • הסכמת שכנים – בהתאם לדרישה,
 • אישור מינהל מקרקעי ישראל, אישור מועצה ו/או וועד,
 • אישור הג”א,
 • אישור חח”י, אישור בזק, אישור כבלים,
 • אישור כיבוי אש, אישור מינהל תעופה וכו’.
 • הליך קבלת היתר הבנייה עלול להיות הליך ארוך ולעיתים אף מייגע ושונה מוועדה לוועדה.

חברת “מיקומים” יהיו נציגכם בועדות התכנון והבנייה ויובילו את הטיפול מול רשויות התכנון וינסו לחסוך לכם את עוגמת הנפש הכרוכה בקבלת היתר הבניה.