10
נוב

ועדה לתכנון ובניה

לשם מה פונים אל ועדה לתכנון ובניה?

על פי החוק במדינת ישראל, כל אדם אשר צריך לקבל היתרי בנייה, ממגוון רחב מאד של סיבות, או כל אדם שרוצה להגיש ערעור במקרה שבו לא קיבל את ההיתר הרצוי – עליו לפנות אל ועדה לתכנון ובניה בהתאם למחוז או למקום שתחתיו הוא פועל. הוועדה עצמה מורכבת מנציגים שונים, וכל תפקידה הוא להסדיר את נושא הבניה בישראל. רצוי כמובן להכיר את המבנים והתפקידים, כדי שתדעו למי לפנות.

מדרג הסמכויות של הוועדות

במדרג הנמוך ביותר של ועדה לתכנון ובניה קיימת הוועדה המקומית – זוהי וועדה שלרוב תהיה חופפת לשטח של רשות מקומית או מועצה אזורית. עם זאת, חשוב להבין כי הפעילות של ועדה לתכנון ובניה ברמה המקומית לא כפופה בהכרח לרשות עצמה – הוועדה מורכבת בין השאר מאנשי מקצוע בלתי תלויים וגם מנציגים שונים של משרדי הממשלה במידת הצורך. מעל לוועדה המקומית פועלת ועדה לתכנון ובניה ברמה המחוזית, שמרכזת תחתיה כמה וועדות מקומיות. תפקיד הוועדה המחוזית הוא כפול – גם לקדם פרויקטים אשר ייטיבו עם כלל המחוז, וגם לשמש כוועדת ערר במידה והוועדה המקומית לא העניקה לכם את האישור המיוחל.

פונים לוועדה בכל שאלה ובעיה

חשוב לציין, שאם בהמשך צצה לכם בעיה עם אחד האישורים, או שאתם תוהים אם אתם צריכים אישור כדי לבצע פעולה מסוימת, עליכם לפנות באופן מידי אל ועדה לתכנון ובניה שאחראית על שטח השיפוט שלכם. אם תפעלו ללא אישור, יהיו לכך תוצאות מסוימות, ומומלץ להימנע מהן – ולעשות הכל עם היתר.