כתובת

בעלי מלאכה 26 ,חיפה

ת.ד 2119 מיקוד 2712002

נייד

050-4060088

דואר אלקטרוני

nimrod@mikumim.com

דף התקשרות