Our news

וועדה מקומית קריות

עוברים לצפון ופונים אל ועדה לתכנון ובנייה קריות החלטתם שאתם רוצים להוציא פרויקט חדש של בנייה באזור הקריות, או שאתם רוצים לממש פרויקט של תמ"א 38 בקריות. כל שינוי מהותי מסוג

ועדה לתכנון ובניה

לשם מה פונים אל ועדה לתכנון ובניה? על פי החוק במדינת ישראל, כל אדם אשר צריך לקבל היתרי בנייה, ממגוון רחב מאד של סיבות, או כל אדם שרוצה להגיש ערעור במקרה

רישוי בניה

לאחר הכנת תכניות ההגשה (גרמושקה), מתחיל הליך הרישוי בוועדות התכנון לקבלת היתר בנייה באזור הבנייה המיועד על פי חוקי התכנון והבנייה החלים במקום ועל פי דרישות ועדת התכנון והבנייה המקומית באזור.

חוק התכנון והבנייה 1965

כל מה שצריך לדעת על חוק התכנון והבנייה 1965 אם אתם עומדים לקראת שינוי משמעותי בתחום הבנייה והנדל"ן, לא נותר לכם אלא לקרוא את חוק התכנון והבנייה 1965, על מנת לקבל

וועדה מקומית לתכנון ובנייה

וועדה מקומית לתכנון ובניה היא ועדה המורכבת לרוב מנבחרי ציבור, ואחראית על קבלת החלטות בנוגע לבנייה בשטח המקומי, כלומר של רשות מקומית כזו או אחרת. מהם תפקידיה? איך היא מתנהלת? מי